chitanda_eru fukube_satoshi halloween hyouka ibara_mayaka nishiya_futoshi oreki_houtarou scan_926039b77c6b58a0844556a589e118a2