Mirai Nikki, Yuno Gasai, Yukiteru Amano, Aru Akise