Yama no Susume (1) - Hinata

Hinata, das lebhafte Mädchen aus dem Anime „Yama no Susume“